flatheadcobb

4055-river1

caught in washita

4055-river1
flatheadcobb, Apr 17, 2006